Interne communicatie verbeteren: hoe pak je dat aan?

communicatieadvies

Veel bedrijven letten goed op hoe ze naar buiten communiceren. De boodschap moet duidelijk zijn en goed afgestemd op de doelgroep. Maar hoe is het met de interne communicatie gesteld? Dit is namelijk net zo belangrijk. In dit artikel is te lezen hoe jij binnen je organisatie de communicatie kunt verbeteren.

De toegevoegde waarde van goede interne communicatie

Wat is de toegevoegde waarde van communicatie intern? Uit onderzoeken onder werknemers van verschillende organisaties komt naar voren dat interne communicatie ervoor zorgt dat mensen elkaar vinden. Behalve dat men nader tot elkaar komt, raken de werknemers ook meer betrokken bij de organisatie.

Bovendien vinden mensen het prettig als de werkgever communiceert over visie, missie, strategie en doelen. Dit alles zorgt ervoor dat mensen sneller en efficiënter samenwerken.

Interne communicatie verbeteren: 5 handige tips

De interne communicatie verbeteren is een tijdrovend proces. Hoe groter de organisatie, des te meer tijd het kost. Daarom is het belangrijk om stapsgewijs aan de slag te gaan. Hieronder lees je vijf tips die je voor elk verbeterproces kan toepassen:

  1. Begin met een intern communicatieplan: Een dergelijk plan kan toegespitst zijn op één of meerdere interne communicatiemogelijkheden. Ook al is een project complex, blijf wel zo concreet mogelijk.
  2. Breng afdelingen en teams met elkaar in contact: Door het organiseren van brainstorms tussen afdelingen onderling, vervreemden afdelingen niet van elkaar. Werknemers krijgen een bredere visie ten opzichte van het werk wat zij doen.
  3. Maak duidelijk welke bevoegdheden bij welke personen horen: Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor interne communicatie. Werknemers weten dan ook bij wie ze terecht kunnen met hun input.
  4. Investeer in goede interne communicatiemiddelen: Interne communicatiesystemen zoals chat of intranet worden veelvuldig gebruikt door de werknemers. Collega’s kunnen zo snel en efficiënt met elkaar communiceren.
  5. Communiceer over de doelstellingen: Zorg dat elke afdeling op de hoogte is van de doelen voor de komende periode. Voor werknemers is het fijn als ze weten waar ze het voor doen.

Heb jij meer tips om de interne communicatie verbeteren? Plaats dan je reactie onder dit artikel.